close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • JOANNA WRONECKA

 • Wiceminister Joanna Wronecka jest dyplomatą, z wykształcenia arabistką, absolwentką filologii arabskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską obroniła w roku 1985 na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie filozofii arabsko-muzułmańskiej. Przebywała na stypendiach naukowych w Algierii, Egipcie i Francji.

   

  Od 1993 roku pracuje w służbie zagranicznej przechodząc kolejne szczeble kariery od eksperta poprzez radcę ministra, naczelnika, wicedyrektora i dyrektora departamentu oraz ambasadora tytularnego. W latach 1996-1998 była wicedyrektorem Departamentu Systemu Narodów Zjednoczonych, a od 1998 do 1999 roku dyrektorem Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu. W latach 2003-2005 piastowała stanowisko dyrektora Sekretariatu Ministra. Przez cztery lata (1999-2003) była Ambasadorem RP w Kairze, a od 2005 do 2010 Ambasadorem w Rabacie.

   

  We wrześniu 2010 decyzją Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa ambasador Joanna Wronecka została mianowana szefem delegatury Unii Europejskiej w Ammanie. Od września 2015r. pełniła funkcję doradcy ds. państw arabskich, bliskowschodniego procesu pokojowego i Iranu w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: